Vi har två parker, som båda ligger strax norr om Norrköping. Se till att du vet vilken av platserna du ska till. Lättaste sättet att hitta är att klicka på länkarna för att öppna en vägbeskrivning i Google Maps från din nuvarande plats.

Gammaldags vägbeskrivning


Båda parkerna ligger vid väg 55 mellan Åby och Katrineholm. Från E4:an - sväng av mot Åby, strax norr om Norrköping. Följ väg 55 mot Åby/Katrineholm.

Mot Sörsjöns Äventyrspark


Sväng av 55:an vid skyltning mot "Sörsjön" och följ skyltar i cirka 6 km. Vid Sörsjöns Camping – fortsätt till den stora parkeringen, och gå cirka 100 m förbi badplatsen till höger om sjön.

Mot Glotterns Vildmarkspark


Sväng av 55:an mot "Äventyrsbana", "Glotternskogen". Följ grusvägen i 3.4 km till en liten parkeringsficka med träskylten "Äventyr" på vänster sida. Parkera där och följ skyltarna i 5 minuter.