Vi har två parker, som båda ligger strax norr om **Norrköping**. Se till att du vet vilken av platserna du ska till. Lättaste sättet att hitta är att klicka på länkarna för att öppna en vägbeskrivning i Google Maps från din nuvarande plats. ## Gammaldags vägbeskrivning Båda parkerna ligger vid **väg 55** mellan Åby och Katrineholm. Från E4:an - sväng av mot **Åby**, strax norr om Norrköping. Följ väg 55 mot Åby/Katrineholm. ### Mot Sörsjöns Äventyrspark Sväng av 55:an vid **skyltning mot "Sörsjön"** och följ skyltar i cirka 6 km. Vid Sörsjöns Camping – fortsätt till den **stora parkeringen**, och gå cirka 100 m förbi badplatsen till **höger om sjön**. ### Mot Glotterns Vildmarkspark Sväng av 55:an mot **"Äventyrsbana"**, "Glotternskogen". Följ grusvägen i 3.4 km till en liten **parkeringsficka** med träskylten "Äventyr" på vänster sida. Parkera där och **följ skyltarna** i 5 minuter.