Sörsjöns Äventyrspark

Sveriges största äventyrspark – här finns 21 höghöjdsbanor med ziplines som passar för alla åldrar!

Teambuilding

Vi anordnar teambuilding och vildmarks-upplevelser åt företag, skolor och privatpersoner.

Äventyrsbygge

Butik

Servicecenter